Čištění
Ekologická sanitace
Měření znečištění
Pomalý pískový filtr
Šedá voda
Odkazy bez ladu a skladu
Znečištění
  • Primární znečištění je způsobeno látkami přímo přítomnými v odpadní vodě. Tyto látky mohou být
    • inertní (písek, půda)
    • organické (zbytky kůže, jídla)
    • anorganické (různé soli, změna pH)
    • bakteriální
  • Sekundární znečištění je tvořeno nadměrným rozvojem některých organizmů vyvolaným přísunem vhodných látek primárního znečištění

Pokud vodu nechceme zrovna pít, inertní látky nám nevadí (např. na zalévání). Znečištění organickými látkami je problematičtější. K jejich odbourání je totiž třeba kyslík, který potom chybí aerobním organizmům běžně ve vodě v přírodě žijícím. Tím vzniká příhodné prostředí pro anaerobní organizmy.

Anaerobní organizmy zvládnou organické znečištění také odbourat. Potenciálně nepříjemným důsledkem ale je, že výsledkem jejich metabolismu je namísto CO₂ například metan. Metan jednak způsobuje nepříjemný zápach a také je několikanásobně potentnějším skleníkovým plynem než již zmiňovaný CO₂.

Anorganické látky ve vyšších koncentracích většině živých organismů také moc neprospívají, některé mohou působit přímo toxicky. Bakteriální znečištění způsobuje velké zdravotní riziko.

Nadměrný rozvoj některých organizmů v důsledku nadměrného přísunu prvků, které přirozeně limitovaly jejich rozvoj, způsobuje podobné odčerpání kyslíku z vody, jako primární organické znečištění, s podobnými důsledky (růst řas). Nejčastějšími látkami způsobujícími sekundární znečištění jsou dusík, fosfor a draslík. http://en.wikipedia.org/wiki/Water