Šedá voda (anglicky Greywater) je odpadní voda vznikající v domácnosti například při praní prádla, mytí nádobí, koupání či sprchování. Tato voda neobsahuje větší množství bakterií (narozdíl od vody černé, z toalet) a manipulace s ní tedy není tak riziková. Mezi typické znečištění patří různá mýdla a jiné čistící či prací prostředky, zbytky kůže, vlasů, kousky jídla atp.


Čištění
Ekologická sanitace
Měření znečištění
Pomalý pískový filtr
Šedá voda
Odkazy bez ladu a skladu
Znečištění

V šedé vodě se vyskytuje poměrně málo inertních látek (co se vyplaví třeba z oblečení během praní) a také málo bakteriálního znečištění (to se vyskytuje zejména ve vodě černé, obsahující fekálie). Největší znečištění je tvořeno organickými látkami (zbytky kůže, jídla) a anorganickými látkami (z pracích a čistících prostředků) viz například Kvalita šedých vod a možnost jejich využití.

Jeden způsob jak se vypořádat s šedou vodou je minimalizovat škodlivé anorganické látky už na vstupu (zejména sodík či boron) a zařídit dekompozici organických látek tak, aby výsledkem byla voda obsahující živiny pro rostliny a tu následně použít pro zálivku.

Otázkou zůstává, kolik organického znečištění v různé šedé vodě vlastně je. Jiné úrovně budou ve vodě z kuchyňského dřezu a jiné ze sprchy nebo z čištění zubů.