Čištění
Ekologická sanitace
Měření znečištění
Pomalý pískový filtr
Šedá voda
Odkazy bez ladu a skladu
Znečištění

Biologicky odbouratelné znečištění

Měřítkem je biochemická spotřeba kyslíku, anglicky zkráceně BOD, česky pak BSK ( přehled dalších indikátorů znečištění). V praxi se nejčastěji používá BOD5 (BSK5), kde číslo 5 představuje délku trvání testu ve dnech. Typický průběh testu spočívá v přípravě vzorku, změření obsahu kyslíku v něm, hermetickém uzavření na dobu 5ti dnů a na závěr opětovné změření obsahu kyslíku. Rozdíl obsahu kyslíku na začátku a na konci testu představuje BSK5/BOD5 (tj. množství kyslíku, který se během 5 dnů spotřeboval).