Sekce know-how slouží k shromažďování know-how (překvapivě). Články v této sekci jsou průběžně aktualizovány dle toho, co najdu na webu, vyzkouším v rámci projektů atd. Stránky na nejvyšší úrovni se pokouším koncipovat přehledově, s podrobnějšími informacemi v podstránkách.


Akumulace tepla

Zdá se, že pro zajištění kvalitního bydlení s nízkými nároky na provoz, je třeba kromě dobré izolace i vhodná akumulace tepla. Existují experimenty akumulující dokonce teplo z léta do zimy. Také klasická pec či případně raketová kamna jsou příkladem využití akumulace tepla.

Kompost

Kompost je rozložený organický materiál, který se využívá jako hnojivo. Bývá bohatý na živiny, které rostliny potřebují ke svému růstu. Přispívá ke zvyšování kvality půdy a zejména pak k její schopnosti zadržovat vodu.

Studijní materiály

Jste-li lační po informacích a máte spoustu času na čtení, pak tu pro vás mám pár zdrojů, které jsou hodny bližšího prozkoumání.

Voda

Nebudu se pokoušet zde vysvětlovat, co je to voda. To už za mě udělali jiní a daleko lépe, než bych to udělal já. Pokusím se ale shrnout na jedno místo praktické informace související s její čistotou, čištěním, znečištěním, používáním atp.