Zdá se, že pro zajištění kvalitního bydlení s nízkými nároky na provoz, je třeba kromě dobré izolace i vhodná akumulace tepla. Existují experimenty akumulující dokonce teplo z léta do zimy. Také klasická pec či případně raketová kamna jsou příkladem využití akumulace tepla.


Jako první začal propagovat akumulaci tepla z léta do zimy John N. Hait ve své knize Passive Annual Heat Storage, Improving the Design of Earth Shelters, vydaná v roce 1983 (alespoň co se mi podařilo najít).

Letošní zimu (2012/2013) jsem zlehka monitoroval, jak často svítí slunce tak, abych se za oknem alepoň trochu ohřál. Měl to být takový odhad toho, jak moc by se v našich krajích uplatnil pasivní solární dům. Závěr jsem si udělal jednoduchý - těch dnů bylo možná tak 10.

Vrátil jsem se proto k myšlence PAHS a AGS (annualized geo-solar) a to rovnou prvním experimentem. Všechny dostupné materiály mi připadali příliš vágní na to, aby se dal udělat rozumně jednoznačný závěr, zda něco takového bude nebo nebude v našem podnebí fungovat.

Jsou sice i lidé pokoušející se o aktivní solární systémy kombinované s velkou akumulací, nicméně pasivní jsou vždycky víc cool :)

Pár odkazů ke zpracování: