V létě je tepla spousta a v zimě zase málo. Je možné letní teplo nějak snadno uchovat pro využití v zimě? Rozhodl jsem se udělat jednoduchý ověřovací test. Chci pomocí vzduchového solárního kolektoru ohřívat půdu, která bude zakrytá izolací. Celý systém nebude mít žádné aktivní prvky. Bude navržen tak, aby správný pohyb vzduchu způsobovaly teplotní gradienty. Cílem je zjistit, zda něco takového může fungovat a jaké jsou základní závislosti.


Cíl

Postavit vzduchový solární kolektor, vyvrtat díru, propojit, zaizolovat, osadit teplotními čidly a celé léto akumulovat a měřit. Pokud se podaří něco naakumulovat, tak monitorovat i během podzimu a zimy. Průběžně popisovat, co vzniká a jak to funguje.

Kudy

Dle testu vzduchových solárních kolektorů bude nejvýhodnější kolektor s kovovou síťkou proti hmyzu. Pasivní princip pohybu vzduchu by měl fungovat stejně, jako je popsáno v PAHS - passive annual heat storage (hlavní myšlenkou je chytřejší využití principu solárního komínu). Více napoví obrázky.

Průběžné výsledky

Ještě jsem nezačal :). Konkrétní postup bude popsán zde, obecnější principy pak na stránkách věnovaných know-how o akumulaci tepla.