Sekce projektů obsahuje seznam pokusů, které jsem se snažil popsat tak, aby bylo patrné, co jsem se snažil zjistit, jaký je výsledek a jak jsem se k němu dostal. Všechny projekty by měly obsahovat dostatečný popis na to, aby je mohl kdokoli replikovat a mohl tak kdykoli ověřit mé výsledky.


Teplo z 1m³ kompostu

Při rozkladu organického materiálu vzniká teplo. Je možné tohoto efektu nějak prakticky využít? Jean Pain z Francie už od 70. let 20. století tvrdí, že ano. Několik referencí na webu také, ale z žádné není jasné, kolik energie je vlastně možné tímto způsobem vygenerovat a ani jakým postupem.

První pasivní geotermální díra

V létě je tepla spousta a v zimě zase málo. Je možné letní teplo nějak snadno uchovat pro využití v zimě? Rozhodl jsem se udělat jednoduchý ověřovací test. Chci pomocí vzduchového solárního kolektoru ohřívat půdu, která bude zakrytá izolací. Celý systém nebude mít žádné aktivní prvky. Bude navržen tak, aby správný pohyb vzduchu způsobovaly teplotní gradienty. Cílem je zjistit, zda něco takového může fungovat a jaké jsou základní závislosti.