Kompost je rozložený organický materiál, který se využívá jako hnojivo. Bývá bohatý na živiny, které rostliny potřebují ke svému růstu. Přispívá ke zvyšování kvality půdy a zejména pak k její schopnosti zadržovat vodu.


Kompost na webu
Energie kompostu

Organického materiálu se lze zbavovat různými způsoby. Nicméně všechny mají společný jeden princip a tím je fakt, že ho vždycky někdo použije jako potravu a kompostem se pak nazývá to, co zbude.

Mezi nejčastěji zmiňované organismy používané pro kompostování patří:

  • termofilní bakterie (thermophilic composting), pro takzvaný horký kompost
  • BSFL (Hermetia illucens), larvy black soldier fly (znáte někdo české označení?)
  • žížaly
  • bokashi, anaerobní fermentace často také označovaná za kompostování (nejspíš bakterie mléčného kvašení, ale definitivní info člověk hned tak nenajde)

Pro horký kompost je důležité zajistit:

  • uhlík - je zdrojem energie
  • dusík - nezbytný pro růst organismů
  • kyslík - k oxidaci uhlíku, uvolnění energie
  • voda - správná míra vlhkosti tvoří správné životní prostředí pro příslušné organizmy

Ideální poměr dusíku ku uhlíku je 1:30. Materiály bohaté na uhlík jsou často hnědé a suché. Oproti tomu materiály s dostatkem dusíku jsou typicky zelené a mokré. Suchý materiál lze skladovat libovolně dlouho. Pro kompostování je vhodné mít ho k dispozici zásoby pro případ, kdy je třeba se zbavit čerstvého, zeleného a mokrého materiálu. Často se doporučuje přidat kamenný prach (volně přeloženo z rock dust nebo rock dust), ale není mi známo, kde to vzít či co to přesně je.

Žížalám prospívá stejné složení jako pro horký kompost, ale navíc snáší i vyšší vhlkost. Tím, jak kompost neustále prolézají, dochází k jeho provzdušňování a nemá tendenci se tak slehávat. Larvy BSF sežerou skoro všechno, což může být značná výhoda. Dokonce i maso a jiné věci, kterých je jinak obtížné se zbavit - nežerou ale lignin, tj. dřevo.

Nadbytečná vhlkost bývá jedním z problémů horkých kompostů (viz journey to forever, ale i vlastní experiment). Pro horký kompost se doporučuje 60 - 65%, žížaly zvládnou i 85%.