Všechny užitečné linky o kompostu, co se mi podařilo najít, včetně krátkého shrnutí, co lze od zmiňovaných stránek očekávat.


Kompost na webu
Energie kompostu

Obecně o kompostování

 • Wikipedia: Compost
  • Přehledný článek, dobrý úvod do problematiky. Vyplatí se číst i opakovaně. Po získání přehledu v problematice kompostování slouží i jako dobrý "tahák" pro připomenutí, shrnutí. Úvod obsahuje vysvětlení, co je to kompost, včetně složení a základních principů. I seznam různých metod kompostování je úplný a přehledný. Závěrečné sekce o historii a skládkách mě moc neoslovily - jejich informační hodnotu považuji za spornou. Existuje i česká varianta stránky, která je ale pouze chudou příbuznou té anglické.
 • Wilderness Survival: Composting
  • Sice webové stránky, ale psané zcela jako kniha o kompostování. První část se věnuje “normálnímu” kompostu, druhá pak vermikompostu (žížaly). Je možné stránky číst postupně, ale je třeba počítat s tím, že je to opravdu jako kniha i dlouhé. Některé části jsou tak říkajíc “pomalejší”, ale je tam obsažena velká spousta zajímavých informací. Pro začátečníka v kompostování velmi doporučuji.
 • Washington State University: Compost Fundamentals
  • Další stránky koncipované jako kniha, rozdělené do 4 částí – biologické a chemické principy, potřeby kompostu, potřeby “kompostéra”, výhody a použití kompostu. Stránky jsou velmi dobře členěny a vyplatí si je přečíst celé. Jediná úsměvná věc je několikrát recyklovaný graf se třemi křivkami, kde na ose X je doba kompostování, na ose Y průběh teplot a křivky jsou pojmenovány podle toho, zda se mluví o hrubosti materiálu, vlhkosti, množství kyslíku atd. Základy kompostování jsou součástí stránek Composting in Whatcom County, které jsem ještě neměl možnost důkladněji prozkoumat. Pokud se budete pouštět do jejich zkoumání, možná je nejlepší začít v publikacích.
 • Composter Connection
  • Opět jako kniha, ale spíše v podobně návodu či howto. Věnuje se kompostování více ze široka a nabízí/popisuje i více možností něž jen venkovní horký kompost (vermikompost, Bokashi atp.). Na stejných stránkách je i obchod nabízející většinu zmiňovaných potřeb.
 • CORNELL Composting
  • Komplexní informace o fungování kompostu, formulované trochu vědečtějším způsobem než na ostatních stránkách.
 • The Journey to Forever Project
  • Stránky nejen o kompostu. Psány čtivou formou působí dojmem, že informace na nich prezentované jsou podložené praktickými zkušenostmi, i když to není nikde explicitně uvedeno. Kromě kompostování se stránky věnují i pěstování jídla, biopalivům a ostatním "eco" věcem.

Horký kompost

 • Jean Pain: Another Kind of Garden
  • Kniha od “zakladatele” topícího kompostu Jean Paina. Obsahuje popis metody jak použít dřevěné odřezky k tvorbě kompostu, ze kterého následně jímá teplo pomocí zakopané hadice. Teplo je použito pro udržení příhodné teploty v jednoduchém bioplynovém reaktoru, který je zakopaný uprostřed. Vygenerované užitkové teplo a bioplyn údajně stačí k celoročnímu provozu domácnosti i pohonu všech vozidel na farmě.

Larvy BSF


Nářadí a pomůcky


Zatím nezpracované

http://earth911.com/news/2007/04/02/nine-steps-to-hot-composting/

http://earth911.com/news/2012/01/26/your-guide-to-winter-composting/

http://www.builditsolar.com/Projects/Sunspace/NewAlchemycompost.pdf

http://www.metrovancouver.org/about/publications/Publications/CompostBinConstructionPlan-ThreeBin.pdf

http://onestrawrob.com/?cat=27 několik článků v blogu o konstrukci topícího kompostu