Kolik energie je vlastně schováno uvnitř kompostu?


Kompost na webu
Energie kompostu

Už v 70. letech 20. století Jean Pain navrhl metodu, jak využít proces kompostování ke generování tepla a bioplynu. Využíval dřevěných odřezků vzniklých během čištění lesního podrostu. Časté požáry ničily v jeho okolí velké plochy lesů. Pokud byl podrost vyčištěn, požár se nešířil a les byl zachráněn. Metoda, kterou navrhl, měla být zcela soběstačná v tom smyslu, že stroje běží na plyn vygenerovaný kompostem. Prodejem přebytečného bioplynu by si lidé vydělali na živobytí a ještě by tím vznikla pracovní místa a navíc by lesy v opravdu suchém podnebí byly ochráněny před požárem. Bohužel mám dojem, že se to zrovna neujalo. Respektive nepodařilo se mi najít informace o opaku.

První široce publikovaný pokus sestával z 50 tun kompostu kolem 4m3 sudu hermeticky uzavřeného. Kompost ohříval sud, který byl ze 3/4 plný staršího kompostu, který před tím ležel 2 měsíce ve vodě. Ohřevem vznikal bioplyn, který po vyčištění poháněl auta, dalo se sním vařit, pohánět elektrogenátor atd. Pain odhadoval, že 10 kilo dřeva vygeneruje ekvivalent 1l benzínu. V kompostu bylo také schováno 200 m hadice na ohřev užitkové vody. Vstupní teplota 10°C, výstupní teplota 60°C, průtok 4l za minutu po dobu 6 měsíců (vše čerpáno z knihy The Methods of Jean Pain).

Tepelná kapacita vody je 4.2kJ/kgK. To znamená, že na rozdíl 50K potřebujeme na 1kg celkem 4.2kJ*50 energie. Potom 4l za minutu je 4l/60 za sekundu. Výkon kompostu je potom 4.2kJ*50*(4l/60) = 14kJ za sekundu, což je 14kW. Pokud by to bylo opravdu běželo nonstop 6 měsíců, tak je to 6*30*24h = 4320h, což je celkem 60 480kWh energie. Pro srovnání udávaná výhřevnost peletek je 17MJ/kg (což je 4.7kWh) - 50t by potom ukrývalo 236 111kWh. Pain tedy byl schopen využít cca 25% energie ukryté v materiálu, což na volně ležící hromadu a navíc během zimy není vůbec špatný výsledek. A to neuvažujeme energii vzniklého bioplynu a ani fakt, že na konci procesu nevzniká odpad (jako popel), ale další hodnotný produkt (kompost). Pro lepší představu o rozsahu Painova kompostu - 60MWh elektřiny při průměrné ceně 1kWh 2.50Kč je 150 00Kč.

Nabízí se udělat experiment, který by to potvrdil nebo vyvrátil :)