Čištění
Ekologická sanitace
Měření znečištění
Pomalý pískový filtr
Šedá voda
Odkazy bez ladu a skladu
Znečištění

Znečištění vody můžeme obecně rozdělit na primární a sekundární.

 • http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/voda/COV/cisteni.htm
 • http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/voda/COV/zpusoby_likvidace_odpad_vod_vse.pdf
 • http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/voda/COV/Ekoporadna.htm - první stupeň kořenové čističky realizován povrchovým napouštěním nádrží osazených rákosem
 • velké nároky na plochu, závislost na teplotě (provoz v zimě)
 • EO Ekvivalentní obyvatel – pojem slouží pro vyjádření kapacity čistírny odpadních vod. 1 EO odpovídá průměrné hodnotě znečištění způsobené jedním obyvatelem za den, což je 60 g BSK5
 • II. pásmo hygienické ochrany vodního zdroje, maximálně BSK5 20 mg/l
 • cena domovní čistírny včetně DPH a instalace je obvykle 65 000 Kč. Pokud se tato čistírna dále nenapojuje příliš komplikovaně na odvod ředčištěné odpadní vody, jsou toto prakticky veškeré náklady. Vzhledem k tomu, že metr splaškové kanalizace stojí v závislosti na stavebních podmínkách 3 - 6000 Kč, je zřejmé, že 10-20m kanalizace odpovídá 1 ks domovní čistírny: http://www.tzb-info.cz/2807-cistirna-nebo-cistirny-odpadnich-vod-v-malych-obcich
 • http://www.tzb-info.cz/2807-cistirna-nebo-cistirny-odpadnich-vod-v-malych-obcich
 • přijatelnou spotřebou el.energie (obvykle do 1,2 kW/m3
 • http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/voda/COV/zpusoby_likvidace_odpad_vod_vse.pdf: Stupeň biologického znečištění odpadních vod se nejčastěji vyjadřuje hodnotou BSK5. Ta je u běžných splašků v rozmezí 200 až 400 mg/l. Na odtoku z dobře fungujících ČOV má hodnoty 15 až 30 mg/l. Pro vypouštění do vodních toků se u domovních ČOV požadují hodnoty pod 50 mg/l a pro zasakování obvykle pod 8 mg/l.
 • ČSN 75 6780 Využití šedých a dešťových vod
 • http://voda.tzb-info.cz/9411-cisteni-sedych-vod-a-moznost-vyuziti-energie-z-nich
 • http://voda.tzb-info.cz/8097-kvalita-sedych-vod-a-moznost-jejich-vyuziti
 • http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/7839-korenove-cistirny-odpadnich-vod-ekonomika-vystavby-a-provozu

Constructed Wetlands