Experiment

Sestavme jednu přepouštěcí buňku složenou ze dvou umělohmotných nádob naplněných keramzitem (expandovaný jíl prodávaný pod obchodním názvem Liapor) s frakcí 4-8mm. Do každé nádoby umístěme akvarijní pumpu.

Cílem experimentu je pomocí periodického přepouštění šedé vody mezi nádobami získané z jednoho sprchování dosáhnout snížení sledovaných znečišťujících látek na úroveň povolenou nařízením vlády č. 416/2010 Sb. ( metodický pokyn) pro vypouštění do podzemních vod - CHSK 150mg/l, BSK5 40mg/l ... Což by dle zkušeností nemělo být problém dosáhnout.

XXX (chtělo by to obrázek)

Pro zjednodušení konstrukce bude přepouštění mezi nádobami ovládáno ručně. Během 24h dojde k 3 přepuštěním - ráno, v podvečer a pozdě v noci (cca po 8h). Buňka bude umístěna v obytných prostorech pro zajištění stability biologických procesů (stálá teplota) a zjištění míry “soužitelnosti” (zda to například i přes předpoklady nezapáchá).

Seznam nákladů na první experiment

 • 2 umělohmotné nádoby po 80l celkem do 1000Kč
 • 2 akvarijní pumpy na přečerpávání, celkem do 500Kč
 • 1 akvarijní pumpa silnější na napouštění z vany do 500Kč
 • 10m hadice do 300Kč
 • 3 pytle Keramzitu celkem do 600Kč
 • 1 prodlužovačka do 200Kč
 • 2 testy na (realizované laboratoří) celkem do 2500Kč

Celkem: cena dílů cca 3000Kč + testy 2500Kč + spousta práce = 6000Kč cílová částka

Výsledek

Z celého experimentu vznikne záznam/článek v takové podobě, aby mohl kdokoli pokus bez větších problémů opakovat a výsledky ověřit či případně vyvrátit. V případě alespoň částečného úspěchu je možné testovat různá zdokonalení původního systému, jako například

 • automatizované přepouštění mezi nádobami (řízení procesorem+čidla vody)
 • realizace vlastního měření BSK a CHSK (a možná i dalších dle složitosti)
 • test různých frekvencí přepouštění s cílem najít periodu nejefektivněji odbourávající znečištění šedé vody
 • test kapacity/průchodnosti systému
  • kolik vody je schopen zpracovat během 24h/48h
  • jaká je nejkratší smysluplná doba čištění
 • test dvou (tří) buněk zapojených v sérii za sebou (vliv na efektivitu a kapacitu systému)
 • test zpracování moči
 • test buňky složené ze 3 nádob s využitím nestejné doby s/bez vody
 • test vlivu existence rostlin v nádobách na kvalitu čištění
 • test tvaru nádob na kvalitu čištění - fungují lépe úzké a hluboké nebo široké a placaté nebo je to jedno
 • test vlivu náplně na kvalitu čištění - je lepší keramzit, kačírek či půda s pískem

Tato další možná rozšíření budou realizována dle výsledků tohoto prvního experimentu a budou na ně vypsány další projekty.

Celkovým cílem série projektů by měl být systém realizovatelný za “rozumnou” cenu, schopný se vypořádat s veškerou vodou v domácnosti mimo fekálií se zachováním platných limitů pro znečištění a informace k tomu potřebné zveřejněné k volnému použití.